Hur lindra ensamheten i samhället – avdelningen ordnar vänkurs

Hanna Linnakko
Fotograf: Hanna Linnakko

Esbo svenska avdelning ordnar en kortkurs i vänverksamhet som riktas till alla intresserade av vänverksamhet eller frivilligverksamhet i allmänhet. Under kursen får deltagarna lära sig det mest väsentliga inom vänverksamheten och efter kvällen kan du komma med i verksamheten som rödakorsvän. Men du kan även delta i kursen av rent intresse utan att förbinda dig till något.

Som rödakorsvän kan du fungera som ett frivilligt stöd och en social kontakt till en medmänniska. På det viset kan du bidra med att minska ensamheten i samhället. Kursen passar för personer i alla åldrar.
 

Under kursen behandlas följande teman:

Vad är vänverksamhet

Hur lindra ensamhet

Självkännedom, växelverkan, acceptera olikheter

Att vara frivillig vän och frivilligas eget välmående

 

Arrangör:  Finlands Röda Kors, Esbo svenska avdelning

Kurstidpunkt: Torsdag 7.3.2019  kl 17.30 – 20.30

Kursplats: Iso Omenas bibliotek (konferenslokal Kari), som finns på Servicetorget i köpcentrets tilläggsbyggnad 3. våningen. Finnviksvägen 1, 02230 Esbo

Språk: Kursen är svenskspråkig

Kursledare: utbildare Ingrid Hollmerus-Nilsson, som har lång erfarenhet av att dra vänkurser.

För mera information:  Esbo avdelningens vänförmedlare Bo Lillqvist

Anmälning till kursen senast 28.2.2019:   bo.lillqvist@intervox.fi eller  tel 0400 251184

Kursen är kostnadsfri