Kvällskurs i vänverksamhet i Esbo

7.3.2019
17:30 till 20:30
Detta är en kortkurs i vänverksamhet som riktas till alla intresserade av vänverksamhet eller frivilligverksamhet i allmänhet. Under kursen får deltagarna lära sig det mest väsentliga inom vänverksamheten och efter kvällen kan du komma med i verksamheten som rödakorsvän. Men du kan även delta i kursen av rent intresse utan att förbinda dig till något.
Plats:
Finnviksvägen 1, 02230, Esbo
Typ av händelse: 
  • Kurser och utbildning
Pris: 
Kursen är kostnadsfri
Arrangör: 
Finlands Röda Kors, Esbo svenska avdelning

Som rödakorsvän kan du fungera som ett frivilligt stöd och en social kontakt till en medmänniska. På det viset kan du bidra med att minska ensamheten i samhället. Kursen passar för personer i alla åldrar. Korta kursen i vänverksamhet riktas till alla intresserade av vänverksamhet eller frivilligverksamhet överlag.

 

Under kursen behandlas följande teman:

Vad är vänverksamhet

Hur lindra ensamhet

Självkännedom, växelverkan, acceptera olikheter

Att vara frivillig vän och frivilligas eget välmående

 

Språk: Kursen är svenskspråkig

Plats: Iso Omenas bibliotek (konferenslokal Kari), som finns på Servicetorget i köpcentrets tilläggsbyggnad 3. våningen.

Kursledare: Utbildare Ingrid Hollmerus-Nilsson, som har lång erfarenhet av att dra vänkurser.

För mera information:  Esbo avdelningens vänförmedlare Bo Lillqvist