Vårmöte 2021

P.g.a rådande läge gällande coronaviruset hålls avdelningens vårmöte online via Microsoft Teams onsdagen den 31.3 kl 19.00
De som vill delta online får möteshandlingar och info om hur man deltar per e-post.
 
Anmälan till mötet meddelas till avdelningen e-post:

varefter ni får möteshandlingarna och närmare information om hur ni ansluter er till mötet.