Vårmöte 2020

P.g.a rådande läge gällande coronaviruset hålls avdelningens vårmöte online
onsdagen den 25.3 kl 18.00
De som vill delta online får möteshandlingar och info om hur man deltar per e-post.
 
Anmälan till mötet meddelas till avdelningen e-post:

varefter ni får möteshandlingarna och närmare information om hur ni ansluter er till mötet.

Man behöver inte ladda ner någon app till datorn, plattan eller telefonen utan man kan delta via internet.