Hur har ditt frivilligarbete förlöpt?


Hur har ditt frivilligarbete förlöpt? Har du fått det stöd och den uppmuntran som du behövt? Har vi lyckats skapa goda förutsättningar för frivilligverksamheten? Hur ser du framtiden för frivilligverksamheten inom Röda Korset?

För att vi fortlöpande ska kunna förbättra vår verksamhet vill vi veta vad du tycker fungerar bra och vad vi kunde göra bättre. Din åsikt är viktig för oss. Svara på frågorna utifrån dina personliga erfarenheter och tankar. 

 

 

Svara genom att klicka här!