Finlands Röda Kors skickar hjälp till Jemen

Foto: ICRC
Fotograf: Foto: ICRC

Finlands Röda Kors beviljar 100 000 euro ur katastroffonden för att hjälpa offer för kriget i Jemen. Enbart medel och biståndsarbete räcker trots allt inte – endast respekt för krigets regler kan vända läget i Jemen till det bättre.

Finlands Röda Kors stöder biståndsarbetet i Jemen där svåra konflikter pågår redan för femte året. Uppemot 80% av Jemens invånare, ca 22 miljoner människor lever ständigt under kritiska förhållanden utan humanitära basförnödenheter såsom mat, rent vatten och hälsovård.

Våldsamma konflikter, anfall mot civila mål och hårda importbegränsningar har försvårat import av produkter som är livsviktiga för att civila ska klara sig. Transport av produkterna inom landets gränser har också försvårats.

Trots säkerhetsriskerna har Internationella Röda Korset tillsammans med Röda Halvmånen i Jemen kunnat erbjuda bl.a. livsviktig hälsovård och mediciner till jemeniter. I januari 2019 levererade Finlands Röda Kors med utrikesministeriets finansiering 15 750 filtar till biståndsoperationen.

–  Vi levererar hjälp dit det är möjligt med tanke på det nuvarande säkerhetsläget.  Till exempel hjälper vi människor som annars helt skulle befinna sig utan hälsovård genom att stöda sjukhusoch hälsokliniker, säger Niklas Saxén, koordinator för humanitär hjälp vid Finlands Röda Kors.

Nödvändigt att respektera humanitär rätt

Det humanitära läget i Jemen är exceptionellt på grund av dess omfattning – nästan hela befolkningen lider av de allvarliga brister.

Finlands Röda Kors påminner att enligt de internationella rättsreglerna för krig bör konfliktparterna på alla möjliga sätt minimera krigets verkningar på civila och civila mål. Man måste även tillåta humanitära organisationers tillträde till hjälpbehövande civila, och garantera biståndsarbetarnas säkerhet.

– Biståndsarbetare kan ändå endast ge tillfällig hjälp till en del av befolkningen. Det viktigaste är att hitta en trovärdig politisk lösning på våldet så att man kan förbättra situationen för människorna, säger Saxén.

Du kan ge ett bidrag till katastroffonden:

- Skicka SMS SPR till numret 16499 (15 €)
- via MobilePay eller Pivo till numret 1001
- Till kontot FI14 5780 0710 0116 49, referens 5173

Mer information: koordinator för humanitär hjälp Niklas Saxén, Finlands röda kors, tfn 040 652 7175, niklas.saxen@redcross.fi