Kommunikationstips för Rödakorsveckan

Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Fotograf: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Rödakorsveckan genomförs på grund av coronaepidemin avvikande från det normala på distans. Tryggheten i vardagen framhävs, då människorna tillbringar mera tid än vanligt hemma. Därför lönar det sig för avdelningarna att utnyttja sina kanaler på sociala medier effektivt och dela tips för familjer om trygghet i vardagen!
 

Använd i inläggen på sociala medier fräscha bilder och material för kampanjen, som du hittar i Röda Korsets materialbank under punkten kuvat > julkinen arkisto > Punaisen Ristin viikko 2020.

Tips för sociala medier

Så här kan ni inspirera ortens barnfamiljer att fundera på tryggheten i hemmet:

1. Uppmuntra barnfamiljer att göra en trygghetsrunda i hemmet

Posta ett inlägg på sociala medier där ni kort och koncist berättar varför det lönar sig att göra en trygghetsrunda och hur den kan göras.

Till exempel så här:

”När hela familjen håller sig hemma mycket kan ett och annat hända. Just nu lönar det sig att göra en trygghetsrunda i hemmet tillsammans med barnen:

1. Sök tillsammans platser i hemmet som kan vara farliga: t.ex. mattor som glider, tvättmedel som finns inom räckhåll för små barn. Barn i skolåldern kan ta foto av sådant som de upptäckt!

2. Välj ut saker som ni rättar till tillsammans genast: t.ex. sätt mediciner i medicinskåpet, första hjälpen-förnödenheter i skick, halkskydd under mattor.

Vilket problem upptäckte ni och hur rättar ni till det?Berätta i kommentarerna!”

Om ni vill, så kan ni bland dem som svarar lotta ut till exempel en första hjälpen-väska. Ingenting hindrar ju heller att ni utmanar hela avdelningens medlemmar per e-post till en trygghetsrunda!

3. Tipsa människorna om checklistorna för trygghet i hemmet på webbplatsen kotitapaturma.fi. Listorna har gjorts åldersgruppsvis: för babyer, 1-3-åringar, 4-6-åringar och äldre personer finns egna listor.

4. Under veckan är det bra att följa med Röda Korsets kanaler på sociala medier och att dela innehållet till den egna avdelningens kanaler!