Infomaterial och minneslista för kommunikation

Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Fotograf: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Tänker du ordna ett väl förberett evenemang för att värva nya medlemmar och frivilliga, lönar det sig givetvis att tala om det även för de lokala medierna.
 
Beakta ert kommunikationsbehov från det att ni börjar planera kampanjen till att den avslutas och till resultatuppföljningen, både inom avdelningen och utåt. Var behöver ni kommunikation, vad vill ni ha sagt? Vem informeras om vad och när? Hur kan ni bäst nå er målgrupp? Hur mycket pengar behöver ni för kommunikationsarbetet?
 
I år kan avdelningarna använda sig av en ny, tryckt planeringsmall för Rödakorsveckan. I den skriver avdelningen tillsammans ner kampanjens viktigaste faktorer: vem gör vad, när och var. Samma mall kan användas för att planera kommunikationen kring kampanjen.
 
I praktiken till exempel så här:
 
 • En vecka före dagen D ger ni de lokala medierna närmare uppgifter om evenemang som ingår i kampanjen.
 • Två veckor före evenemanget skickar ni in en notis till lokaltidningarna och eventuellt lokalradion (en kort beskrivning av evenemangets innehåll, tidpunkt, plats och kontaktpersonens uppgifter).
 • En eventuell personlig inbjudan t.ex. till avdelningens medlemmar och frivilliga bör skickas i god tid före evenemanget.
 • Förutom en annons i tidningen och/eller en personlig inbjudan är det skäl att också komma ihåg anslagstavlor (bl.a. affärer, församlingssalen, biblioteket, ungdomsgården, skolor). Väggannonsen och mall för väggannonsen finns bifogade.
 • Glöm inte att annoncera om evenemanget direkt till barnfamiljer: i stadsdelens eller ortens grupper i sociala medier, till personer som leder familjecaféer eller klubbar, till rådgivningsbyråers personal etc.
 • Var modiga och pröva fast på betald some-marknadsföring för att nå lokala barnfamiljer. 
 • Ni kan också föreslå den lokala tidningen eller landskapstidningen att de ordnar en hjälparkurs för barnfamiljer för sina läsare i samarbete med avdelningen. Det ger också synlighet för evenemanget.
 • När evenemanget är bestämt, lägg ut det i evenemangskalendern på Oma Röda Korset och på RedNet. 
  >> Oma Röda Korsets manual
 
Material som stöd för kampanjen
 
I år finns följande tryckt material för Rödakorsveckans kampanj:
 
 • Barnfamiljers hjälparkurs -paket: anvisning för förverkligandet, verksamhetskort för kontroller och 20 intygtill deltagarna. Intygen kan även beställas separat.
 • Checklista för vardagens trygghet
 • Kampanjaffisch
 • Bordstriangel, där det finns information och frågor om kampanjens teman
 • Rödakorsveckans planeringsmall för avdelningarna. ”Lakan” i storlek A2, där man kan skriva ner kampanjens viktigaste faktorer: vem gör vad, när och var.

Allt kampanjmaterial kan beställas på webben på adressen www.punaisenristinkauppa.fi. Beställ materialet senast den 23.4. 

Bilderna till kampanjen hittar du från Röda Korsets materialbank. Till materialbanken uppdateras även somematerial före kampanjveckan.