Risken för en allvarlig koleraepidemi är stor – Röda Korset startar en bössinsamling

Denis Onyodi / Red Cross Red Crescent Climate Centre
Fotograf: Denis Onyodi / Red Cross Red Crescent Climate Centre

Avdelningarna vid Finlands Röda Kors har inlett en nödhjälpsinsamling för att stoppa koleraepidemin. T. ex. i Pargas kommer det att finnas bössinsamlare vid butiker under veckoslutet.

Man kan också delta genom att ge ett bidrag till katastroffonden:

Röda Korsets vårdenhet för kolera inledde sin verksamhet i Moçambique

Finlands Röda Kors och kanadensiska Röda Korsets gemensamma vårdenhet för kolera tog emot de första patienterna. Enheten är en del av fältsjukhuset som kommer att fungera i samband med det lokala sjukhuset i Nhamatanda.

Risken för en allvarlig koleraepidemi är just nu väldigt stor i området som förstördes av cyklonen Idai i Moçambique. I ohygieniska förhållanden sprids sjukdomen snabbt via orent dricksvatten och mat.

Det mest väsentliga när det gäller att förhindra en okontrollerad epidemi är att erbjuda rent dricksvatten och även snabb och effektiv vård till de som insjuknat.

I vårdenheten för kolerakan 100 patienter vårdasåt gången

Finlands Röda Kors och kanadensiska Röda Korsets gemensamma fältsjukhus vårdenhet för kolera är specialiserat i vård av kolerapatienter. Enheten ligger på sjukhusområdet i Nhmatanda, cirka 100 kilometer västerut från Beira.

Till en början finns 35 bäddplatser i vårdenheten och planen är antalet småningom ska stiga till 67 bäddplatser. Vid behov kan man till och med öka antalet bäddplatser till hundra.

Det tog sammanlagt fyra dagar att få enheten i funktionsdugligt skick efter att fältsjukhusets utrustning hade kommit till landet.

– Under fyra dagar gjorde man förberedelsearbetet på området, byggde upp och utrustade enheten för kolera, byggde upp sanitetsutrymmen samt rekryterade och utbildade lokal personal, berättar översjukskötare Virpi Teiniläsom är biståndsarbetare vid Finlands Röda Kors.  

För tillfället arbetar sammanlagt 37 internationella biståndsarbetare från Röda Korsetpå fältsjukhuset. 13 av dem är biståndsarbetare utsända från Finlands Röda Kors; läkare, sjukskötare, tekniska sakkunniga samt administrativ personal.

Det lokala sjukhuset fungerar med Finlands Röda Kors stöd

Cyklonen Idai skadade sjukhuset i Nhamatanda och idag är endast en del av sjukhuset i användbart skick. Förutom enheten för kolera stöder Finlands Röda Korsäven verksamheten på sjukhusetsövriga enheter.

Biståndsarbetare från Finlands Röda Korsstöder den lokala vårdpersonalen i vårdarbetet.Med de material som skickats stöder man även verksamheten i operations- och förlossningssalarna, samt förbättrar tillgången till elektricitet och vatten.

– Genom att kombinera fältsjukhuset med det sjukhus som redan finns på plats ser vi till att vi kan svara på det ökade behovet av hjälp på bästa möjliga sätt. Samtidigt hjälper vi sjukhuset att återgå till den normala verksamheten, säger Tiina Saarikoski, chef för internationellt katastrofbistånd vid Finlands Röda Kors.

Utrikesministeriet stöder Finlands Röda Kors arbete

Förra veckan beviljade Utrikesministeriet ett tilläggsbidrag på 200 000 euro till biståndsarbetet. Medlen används till att stöda Finlands Röda Kors katastrofhjälpsenheter, så som fältsjukhuset. Hittills har utrikesministeriet beviljat sammanlagt 500 000 euro till Finlands Röda Kors för operationen Idai.