Mentalt stöd

Kontaktperson: Sofia Lindgren, tel. 040 587 4691, sofia.e.lindgren@helsinki.fi