Åbolands distrikt premierade frivilliga

Juha Lindström
Fotograf: Juha Lindström
"Medaljörerna i Västanfjärd. Övre raden från vänster: Viveca Nordman, Inger Österlund, Sonja Tobiasson, Britta Funck, Anne Lassfolk och Kerstin Drugge. Nedre raden från vänster: Stina Mollgren, Monica Hellberg och Ulla Alstrand."
"Pekka Reinikainen fängslade publiken när han berättade hur klimatförändringen kommer att påverka Röda Korsets arbetet"
"Medlemmar från hela Åboland deltog i mötet"

Åbolands distrikt hade på lördagen den 13 april årsmöte i Västanfjärd med 40 deltagare från hela Åboland. I samband med mötet valdes nya förtroendevalda samt premierades aktiva frivilliga som förtjänstfullt arbetat lokalt till förmån för Röda Korsets syfte på osjälviska och humana grunder.

På årsmötet beviljades Monica Hellberg från Kimito av republikens president Finlands Röda Kors guldmedalj för 30 års aktivt arbete. Ulla Alstrand    från Korpo tilldelades silvermedalj för 20 års aktivt arbete.

Bronsmedalj tilldelades Kerstin Drugge, Britta Funck, Viveca Nordman från Kimito, Inger Österlund från Korpo och Stina Mollgren från Västanfjärd.

Anne Lassfolk, Widar Nyberg, Mikaela Sundman och Sonja Tobiasson från Pargas tilldelades förtjänstmärken.

-      Som en av de premierade spontant uttryckte sig vid utdelningen: Inte har väl mina insatser varit så här betydelsefulla? Våra frivilliga fattar inte alltid själva betydelsen av sina arbetsinsatser. En del av frivilligarbete är mera, en del mindre synligt. Men allt är viktigt. Jag är även väldigt glad över att så många deltog från nästan alla våra avdelningar. Denna vårliga samling ger en fin gemenskap, säger Päivi Kuntze, ordförande för Röda Korset Åbolands distrikt.

Under mötet valdes medlemmar till distriktsstyrelsen. Följande personer leder rödakorsarbetet under nästa år i Åboland: ordförande Päivi Kuntze, Åbo, viceordförande Jeanette Laaksonen (ny) Pargas, Eva Högnäs, Hitis, Sari Karrila, Iniö, Stina Tiainen, Kimito, Catrine Huhta, Dragsfjärd, Helena Schmidt, Houtskär, Stig Hågensen, Pargas, Tarja Santavuori-Sirkiä, Korpo, Yvonne Nymalm-Rejström, Nagu, Monica Nerdrum, Åbo och Guje Viitanen, Västanfjärd.

Mer information fås av:

Ordförande Päivi Kuntze, paivi.a.kuntze@gmail.com, 050 600 800
Verksamhetsledare Annalena Sjöblom, annalena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675