Samhällsverksamhet

Kom med i vänverksamheten!

Genom Röda Korsets vänverksamhet kan du bli vän med någon som är i behov av en annan människas närvaro. Vänverksamheten är frivilligarbete som är av stor betydelse och en ny bekantskap är en rikedom för båda parterna. En ömsesidig relation, att lyssna och vara närvarande - det är väsentliga delar av vänverksamheten.

Du kan ge av din värdefulla tid t.ex:

  • som vän till en äldre person
  • som vän till en handikappad
  • som vän eller stödperson till invandrare och flyktingar
  • som vän till en ung person
  • genom rekreationsverksamhet för äldre
  • genom besök på sjukhus eller äldreboende

Är du intresserad av att bli rödakorsvän är första steget att kontakta lokalavdelningen och/eller distriktskansliet, därefter bör du delta i en vänkurs. Kursen är utvecklad för att ge information om organisationen och vad det innebär att vara en rödakorsvän. Kursen  omfattar tre-fyra utbildningstillfällen och är gratis för medlemmar i Röda Korset. 

Vill du veta mera om vänverksamheten på din hemort kan du vända dig till din lokalavdelning eller till distriktskansliets samordnare för samhällsverksamhet.

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten
Telefon: 040-148 9110
E-post: lotta.boling(at)redcross.fi


Vill du veta mera om vänverksamheten på din hemort kan du vända dig till din lokalavdelning eller till distriktskansliets samordnare för samhällsverksamhet.