Redan små barn kan lära sig hur man ska agera i en olycksfallssituation

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Vardagssäkerhet i fokus under Rödakorsveckan som pågår just nu fram till den 12 maj.

Enligt en enkät som Taloustutkimus utförde för Röda Korset uppskattar föräldrar att deras barn redan i lågstadieåldern kan agera om en olycka inträffar. Kunskaper inom första hjälpen och säkerhet kan man lära ut även till yngre barn, konstaterar Kristiina Myllyrinne, sakkunnig inom första hjälpen vid Röda Korset.

Finlands Röda Kors undersökte säkerheten i finländska barnfamiljers hem samt deras kunskaper i första hjälpen i en enkät som genomfördes av Taloustutkimus.

Var tredje förälder som deltog i enkäten och hade barn under skolåldern uppskattade att barnet kan agera om en olycka skulle inträffa i hemmet. Den motsvarande siffran bland föräldrar med barn i lågstadieåldern var 64 procent.

– Det är fint att man går igenom första hjälpen till exempel i skolan. Men barn under skolåldern kan också lära sig att hjälpa sig själva och andra, konstaterar Kristiina Myllyrinne.

Plåster är en bra början

Enligt Myllyrinne kan man med små barn börja med enkla saker så som hur man förhindrar olyckor.

– När man tillsammans sätter disken i diskmaskinen kan man visa barnet att man ska sätta besticken med de vassa delarna neråt. På skogsutflykten kan man tillsammans titta på vad man kan äta och vad som inte kan ätas i skogen.

När det gäller första hjälpen -kunskaper kan man börja med att lära ut hur man sätter på ett plåster eller sköter en brandskada. Det är också viktigt att lära sig hur man larmar efter hjälp.

– Man kan öva nödsamtal även med ett litet barn. Först lär man sig nödnumret och den egna hemadressen. När barnet senare har en egen mobiltelefon kan man ladda ner 112 Suomi-appen som hjälper med lokaliseringen, tipsar Myllyrinne.

Småbarnsföräldrar funderar på säkerhetssaker

Myllyrinne framhäver att man lär sig hur man kan hjälpa genom att göra saker tillsammans.

– Det lönar sig att tillsammans fundera på lösningar istället för att skrämma. Om någonting inträffar måste barnet kunna lita på att man tryggt kan berätta det för föräldern, också de tråkiga sakerna.

Det finns bra förutsättningar för att lära sig hjälpkunskaper redan som liten eftersom det i enkäten som Taloustutkimus utförde kommer fram att småbarnsföräldrar tänker mycket på vardagssäkerhet. Till och med 80 procent av svararna som hade barn under skolåldern hade tänkt på sitt hems säkerhet under det senaste året, till exempel på att brandvarnaren fungerar eller vad för slags förstahjälpen -utrustning det finns i hemmet.

Hjälpandets attityd förenar familjer

Enligt svaren som Taloustutkimus fick syns föräldrarnas första hjälpen -kunskaper även hos deras barn och i barnens kunskaper att hjälpa. I områden där föräldrarna hade gått flera första hjälpen -kurser än medeltalet uppskattades det att även barnens färdighet att hjälpa vid en olycka var bättre än på andra håll.

– Föräldrarnas första hjälpen-kunskaper överförs inte direkt till barn men hjälpandets attityd är gemensam, konstaterar Myllyrinne.

– Enligt undersökningen har man gått första hjälpen -kurser mest aktivt i norra och östra Finland. Orsaken kan vara att betydelsen av den egna hjälpberedskapen framhävs på glesbygden, uppskattar Myllyrinne.

Enkäten förverkligades som telefonintervju i mars 2019. Sammanlagt 300 föräldrar med minderåriga barn runt om i Finland deltog i enkäten.

Rödakorsveckan firas runt om i landet 6 - 12. maj. Veckans teman är barnfamiljers trygghet i vardagen och första hjälpen -kunskaper.

Kontaktuppgifter:

Sakkunnig inom första hjälpen Kristiina Myllyrinne, Finlands Röda Kors, tfn 040 543 7672 kristiina.myllyrinne@rodakorset.fi

Kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen, Finlands Röda Kors, tfn 0500 211 261, ilpo.kiiskinen@rodakorset.fi