Beredskap

Röda Korset fungerar som hjälpberedskapsorganisation både i hemlandet och utomlands och bistår myndigheterna vid t.ex. katastrofer, stora olyckor, undantagstillstånd och efterspaningssituationer. Röda Korset kan hjälpa med arbetsinsatser från frivilliga och med medel ur katastroffonden. Katastroffonden används då det behövs snabba insatser för att hjälpa de drabbade vid t.ex. eldsvådor, jordbävningar och plötsliga olyckor m.m. Medel till katastroffonden fås bl.a. från insamlingar, donationer och testamenten.

Röda Korset fungerar även som paraplyorganisation för Frivilliga Räddningstjänsten.

Frivilliga räddningstjänsten

Den Frivilliga Räddningstjänsten (Vapepa på finska), koordineras av Röda Korset och är en viktig del av Röda Korsets hjälpberedskap. Röda Korset står för koordinering, utbildning och materialproduktion till det frivilliga räddningsarbetet i Finland.

Den Frivilliga Räddningstjänsten består av ett femtiotal organisationer, förbund och föreningar som genom sitt medlemskap bidrar med sitt specialkunnande på den personella och materiella sidan i olika räddningsaktioner.

Är du intresserad av Röda Korset eller Frivilliga Räddningstjänsten, lära dig mer om efterspaning, signalverksamhet, första hjälpen, psykiskt stöd m.m.?

Kontakta:
Rolf Sund, beredskapschef
Tel. 020 701 2754 / 0400-263 448
e-post: rolf.sund(at)redcross.fi