Frivilliga räddningstjänsten

Röda Korset koordinerar den Frivilliga Räddningstjänsten i Österbotten och ansvarar för utbildningen av dem som deltar i räddningstjänsten. Medlemsorganisationerna svarar själva för sina medlemmars specialutbildning. I Österbotten är följande organisationer/förbund representerade i Frivilliga Räddningstjänsten:

  • Finlands Svenska Marthaförbund
  • Finlands Svenska Idrott/Finlands Idrott
  • Finlands Jägarförbund
  • Finlands Räddningshundförbund
  • Finlands Flygräddningsförbund
  • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK
  • Finlands Sjöräddningssällskap
  • Finlands Röda Kors

Landskapskommittén för Frivilliga räddningstjänsten i Österbotten fungerar som lokal styrelse och samarbetsorgan för lokalkommittéerna och är underställd Frivilliga räddningstjänstens centralkommitté.

Klicka här för att gå till Frivilliga räddningstjänstens webbsida och läsa mer.