Stämmans föredragningslista, initiativ som förelagts stämman etc.

Alla styrelsens förslag till svar på initiativen godkändes.  Styrelsens förslag till svar till punkt 12 (flygresor) godkändes med tillägget:  Från beslutet kan avvikas, om verksamhet som stöder myndigheterna eller annat genomförande av organisationens grundläggande syfte speciellt kräver det eller om övriga resesätt orsakar organisationens aktörer oskäliga tidsmässiga olägenheter.