Anmälning

Ordinarie stämman genomförs lördag 5.9.2020 som endagsstämma i Vasa samt regionalt utlokaliserad på distans. Distrikten informerar och ger närmare anvisningar om detta och tar kontakt med dem som anmält sig.
En stark rekommendation är fortsättningsvis att endast röstberättigade stämmorepresentanter infinner sig på stämmoplatsen. Distrikten är i kontakt med stämmorepresentanterna i sitt eget distrikt och ger tilläggsuppgifter om deltagandet i stämman och om stämmoplatsen. Stämman strömmas också och kan följas av alla intresserade.
Om du har anmält dig till stämman som din avdelnings röstberättigade representant
• Om ändringen till regional stämma är ok för dig, behövs inga åtgärder. Distriktet meddelar representanterna i sitt eget område så fort som möjligt noggrannare uppgifter om var den regionala stämman ordnas.
• Om du vill annullera ditt deltagande, sänd ett meddelande till adressen yleiskokous@redcross.fi.
• Om ditt mobiltelefonnummer har ändrats efter att du anmält dig, meddela även det till ordinarie stämmans e-postadress.
• Ytterligare uppgifter om de regionala stämmorna finns på Rednet och Eventos-mobilappen.
• Hotellinkvartering i Vasa ska var och en annullera själv så fort som möjligt
• Om din fullmakt redan är inlämnad till centralbyrån, är saken klar och kräver inga ytterligare åtgärder. Om du inte ännu har sänt din fullmakt, ska du inte längre skicka den i pappersform, utan skannad till adressen yleiskokous@redcross.fi. Alternativt kan du ta med fullmakten och visa upp den vid den regionala stämman.
• Nytt program som bilaga
Om du har anmält dig som ICKE röstberättigad stämmogäst
• Alla icke röstberättigade representanter önskas följa med stämman via strömning.
• Om du annullerar ditt deltagande, sänd ett meddelande till adressen yleiskokous@redcross.fi.
• Ytterligare uppgifter om de regionala stämmorna får du i fortsättningen på Rednet, från distriktsbyråerna och i mobilversionen.
• Hotellinkvartering i Vasa ska var och en annullera själv så fort som möjligt