Inkvarteringsreservationer

Vi har bokat rum på de största hotellen i Vasa centrum för stämmodeltagarna. En del distrikt ordnar med grupptransport till Vasa och för att underlätta logistiken har vi på förhand delat in hotellen per distrikt, se tabellen nedan.

 

BilagaStorlek
Fil Hotellivaraukset_SYYSKUU_koonti.docx16.13 KB