Gör dig redo för Vasa – endast ett år till ordinarie stämman

Vasa stad
Fotograf: Vasa stad

Röda Korsets ordinarie stämma sammanträder vart tredje år. Med hjälp av de här svaren får du information om var vi är nu och vad stämman handlar om.

1. Var ordnas stämman?
Följande stämma äger rum i Botniahallen i Vasa 6–7.6.2020.
 
2. Hur kan man delta i stämman?
Avdelningarna väljer sina röstberättigade representanter till mötet. Antalet röstberättigade representanter baserar sig på antalet avdelningsmedlemmar som betalat medlemsavgiften 31.12.2019. Anmälningen till stämman inleds i början av nästa år.
 
3. Vad händer på stämman?
Stämman fattar bland annat beslut om organisationens verksamhetsstrategi för de kommande åren 2021 - 2023 och väljer också organisationens förtroendevalda. Vid stämman i Vasa väljs även organisationens nya ordförande.
 
4. Varför lönar det sig att delta i stämman?
Vid Röda Korsets ordinarie stämma fattar man centrala beslut om inriktning och betoning för organisationens verksamhet. Tillställningen är också en tid för gemenskap och en riktig folkfest. Under stämmoveckoslutet sammanträder minst 1200 Finlands Röda Kors aktiva, såväl frivilliga som anställda. Förutom det officiella programmet finns det övrigt intressant program under veckoslutet, även för icke- röstberättigade deltagare. Lördagskvällen kulminerar i en gemensam kvällsfest. 
 
Stämman 2020 – Välkommen till Vasa och Österbotten!
 
Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt med sina 37 avdelningar och 3850 medlemmar har glädjen att stå värd för stämman nästa år den 6-7.6.2020 i Botniahallen.
 
Vasa, Österbottens landskapscentrum, kombinerar en liten stads fördelar med en stor stads stämning och är en intressant och mångsidig stad med en vacker världsarvsskärgård, mångsidigt programutbud och aktivt kulturliv. Vasa är en universitetsstad och ett viktigt centrum för finlandssvenskt kulturliv.
 
Med sina knappt 68 000 invånare där ca 69 % har finska som modersmål och ca 23 % talar svenska samt ungefär 8 % har andra modersmål, är Vasa Finlands näst mest internationella stad och i regionen finns Nordens största energiteknologikluster. 
 
Föreningslivet har långa traditioner i Österbotten och Vasa. Den första gymnastikföreningen grundades redan år 1860.  Röda Korset kom till trakten år 1914 under namnet ”Suomen Punasen (märk stavningen) Ristin Vaasan haaraosasto – Finska Röda Korsets Wasa filialafdelning”.
 
Tillsammans och i gott samarbete med alla rödakorsare skall vi arbeta för en lyckad stämma där viktiga beslut för organisationens framtid tas.
 
Varmt välkommen!
 
 
Ricky Berglund 
Verksamhetsledare
Österbottens svenska distrikt
Finlands Röda Kors