Ystävätoiminnan vapaaehtoisille

Ystävätoiminta on Suomen Punaisen Ristin suurin kotimaan toimintamuoto. Osastosi ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tärkeää tietoa apua tarvitsevista paikallisesti. Ystävävälittäjät ja ystävävapaaehtoiset yhdessä eri toimintaryhmien vetäjien kanssa nostavat auttamisvalmiuttamme erityisesti avun tarpeen tunnistamisessa ja palveluiden piiriin ohjaamisessa.

Auttamisvalmius mahdollistaa myös verkossa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan. Nyt onkin tärkeää osasto toimivien kanssa miettiä, mitkä auttamismuodot toimisivat jatkua verkon välityksellä. Punaisen Ristin osastot vastaavat omien resurssiensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti viranomaisten tukipyyntöihin. Tällaisia tehtäviä voivat olla viranomaisen toiminnasta tiedottaminen tai tarvikkeiden jakaminen heille, joita ei muuten tavoiteta.

Mitä ystävät voivat tehdä koronaviruksen aikana?     

Oma Punainen Risti – vapaaehtoisten tietojärjestelmä

Järjestön toiminnan organisoimisen kannalta on tärkeää, että toiminnasta kiinnostuneet ohjataan tekemään profiili OMAn – järjestelmään

>> https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/  

Osastojen vinkit Oman hyödyntämiseen Korona-tilanteessa >> www.rednet.punainenristi.fi/node/59290

Dra nytta av Röda Korsets Oma under Coronaepidemin >> www.rednet.rodakorset.fi/node/59305

 

Osaston Ystävät valmiudessa – toimintaryhmän luominen

Ohjaamalla osastoissa toimivat ystävät toimintaryhmiin helpoitta vapaaehtoisten koordinointia auttamistilanteessa. Osastonne voi perustaa Ystävät valmiudessa – toimintaryhmän, jossa kerrotte uusista auttamistehtävistä alueella toimiville ystäville. Näin osasto saa tietoa oman alueensa auttajista ja heidän erityisosaamisista. Toimintaryhmän luomiseen tarvitset J2-vastuuvapaaehtoisen käyttäjätason. Jos sinulla ei ole profiilia Omassa, tee ensin profiili ja pyydä piiristä oikeuksia.

Lue lisää toimintaryhmän perustamisesta täältä >>https://rednet.punainenristi.fi/node/56277

Osaston ystävävälitys ja ystävävapaaehtoiset

Ystävävälityksiä pyydetään olemaan yhteydessä mahdollisuuksien mukaan alueensa asiakkaisiin ja ystävävapaaehtoisiin, joko soittamalla tai sähköpostitse. Paikallisella ystävävälityksellä on alueenne asiakkaiden ja vapaaehtoisten yhteystiedot. Ystävävapaaehtoisia kannustetaan olemaan yhteydessä omaan ystäväasiakkaaseen puhelimitse ja kartoittamaan asiakkaan avuntarvetta. Kuulumisten lisäksi vapaaehtoinen voi ohjata asiakasta luotettavan tiedon lähteille sekä keskustella asiakkaan avuntarpeesta. Keskusteluissa on huomioitava, ettei asiakas huolestu kysymyksistä. Merkitse saamasi tieto (mm. avuntarve) sähköisessä ystävävälityksessä olevaan asiakaskorttiin tai osastosi omaan rekisteriin. Näin järjestöllä on ajankohtainen tieto alueella asuvista avuntarvitsijoista.  

Lue lisää asiasta ystäville kootuissa ohjeissa >> https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki

Asiointiapu

Osasto voi tukea heikoimmassa asemassa olevia vaarantamatta avunsaajien ja vapaaehtoisten terveyttä. Osasto tulisi kohdentaa apu niille, jotka ovat haavoittuvassa asemassa,  kuuluvat riskiryhmiin ja tarvitsevat käytännöllistä apua koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Apu voi olla esimerkiksi kaupassakäyntiä, apteekissa asiointia tai vaikka lemmikkieläimen ulkoiluttamista.

Tutustu asiointiavun yleisiin ohjeisiin >> https://rednet.punainenristi.fi/node/59317

Ruoka-apujakelu

Piirin alueella 6 osastoa jakaa EU:n ruoka-apua sekä hävikkiruokaa. Ruokajakelun lähtökohtana on, että jaamme ruokatarvikkeita erityisen haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, jotka hyötyisivät ruokajakelusta. Toiminta toteutetaan aina paikalliset tarpeet huomioiden. Poikkeustilanteessa paikallinen viranomainen voi olla yhteydessä ja pyytää apua ruokahuollon jakamisessa (esim. karanteenissa oleville). Ensisijaisesti paikallinen viranomainen vastaa kuntalaisten ruokahuollon turvaamisesta. Mikäli saatte pyyntöjä paikallisilta viranomaisilta, on hyvä informoida asiasta piirin valmiuspäällikköä tai toiminnanjohtajaa. 

Lue lisää osastojen ruoka-aputoimintaan liittyvät ohjeet >>https://rednet.punainenristi.fi/Ruoka-apu

Verkkoystävätoiminta

Punaisen Ristin verkkoystävät ovat valtakunnallisesti toimivia paikallisia vapaaehtoisia, jotka toimivat OMAssa. Verkkoystävätoiminta poikkeustilanteessa mahdollistaa keskusteluapua henkilölle ilman kasvokkain tapahtuvaa tapaamista. Verkkoystävä voi tiedustella avunsaajan kuulumisia ja ohjata asiakasta avunpiiriin. Lue lisää verkkoystävätoimintaan liittyvät ohjeet:

>> https://rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta
>> https://rednet.punainenristi.fi/node/58165

Verkkoryhmätoiminta

Osasto voi kartoittaa jo olemassa olevien toimintaryhmien osalta, onko alueella tarvetta ja ryhmätoimintaa, joka toimisi etäyhteyksillä. Vapaaehtoiset jotka toimivat suljetuissa laitoksissa (esim. vankilavierailutoiminta) voisi tavoittaa avunsaajat verkonvälityksellä. Nuorten toimintaryhmät voivat kokoontua, keskustella sekä jakaa tietoa myös verkossa. Verkossa tapahtuvaan toimintaan voi käyttää apuna erilaisia ilmaisia sovelluksia, kuten Google Hangouts, skype-palvelua sekä pikaviestipalveluiden omia videokeskustelutyökaluja (esim. Messenger tai Whatsapp). 

Osastosi voi jakaa luetettavaa tietoa koronavirusepidemiasta

 

Aiheeseen liittyvää tietoa 

Päivittyvät ohjeet koronasta vapaaehtoisille >> https://rednet.punainenristi.fi/node/59198
Anvisningar för frivilliga >> https://rednet.punainenristi.fi/node/59204

Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmä on tuottanut ohjeistuksia ja neuvoja koronaviruksen aiheuttamiin tuntemuksiin.

Suomeksi >> 
På svenska >> 
Punaisen Ristin Ferdinand Garoffin erikoishaastattelu Psykopodia-podcastissa >> 

 

MATERIAALIT YSTÄVÄTOIMINTAAN

Ohjeet ystävätoiminnan tueksi vapaaehtoisille: https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki