Åbo svenska avdelnings anmälningar till Hungerdagsinsamlingen

Åbo svenska avdelning har här en direkt länk för anmälningar till Hungerdagsinsamlingen. Du kan välja dag och klockslag enligt  vad som passar dig bäst.

Du kan också anmäla dig här.

Kom med och delta i Hungerdagsinsamlingen!