Skolguider 2019

På Röda Korsets skolsidor hittar du bland annat guiderna Att hjälpa ger glädje 2019 (för låg- och högstadier samt andra stadiet), som postats till alla skolor. I guiderna finns mer information om Röda Korsets årliga kampanjer, temadagar och avgiftsfria undervisningsmaterial. Guiderna innehåller också kontaktuppgifter till alla Röda Korsets distrikt – du kan kontakta dem i frågor som gäller det lokala skolsamarbetet. Guiderna (på finska och svenska) finns som bilagor till denna sida.

Om du vill beställa dessa skolguider eller andra material i pappersversion för att ta dem med dig på skolbesök eller till andra evenemang där du träffar lärare kan du beställa dem här.