Anmäl dig som Hungerdagsinsamlare

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
"Rabbe och Sonja som frivlliga insamlare i Pargas 2018."

Med medel ur katastroffonden kan vi hjälpa dem som drabbats av klimatförändringen både här hemma och ute i världen.

Den 26-28.9 är det dags för Hungerdagsinsamlingen i Åboland. Nu söker vi dem som vill komma med som insamlare.

Medel som samlas in under Hungerdagen går till Röda Korsets katastroffond. Genom medlen hjälper Röda Korset bland annat offer för bränder i Finland och människor som utsatts för naturkatastrofer eller konflikter ute i världen till följd av klimatförändringen.

Den globala temperaturökningen leder till fler extrema väderfenomen och naturkatastrofer och hårdast drabbas världens fattigaste och mest utsatta. Brist på mat och vatten, torka, dåliga skördar, översvämningar och epidemier är några av klimatförändringens konsekvenser som Röda Korsets biståndsarbetare ser i sitt arbete dagligen. I Finland hotar vinterstormar och värmeböljor särskilt den äldre delen av befolkningen.

- Klimatförändringen är ett faktum och för oss i Röda Korset handlar det allt mer om att stöda människor i de mest utsatta områdena att anpassa sig till rådande förhållanden, säger Annalena Sjöblom på Åbolands distrikt.

Med bidragen som samlas in under Hungerdagen upprätthålls även Röda Korsets beredskap att hjälpa människor som drabbats av plötsliga olyckor eller bränder i Finland. Förra året bistod Röda Korset med hjälp av katastroffonden i samband med 114 eldsvådor. Totalt fick 357 människor hjälp.

- Hungerdagen är vår viktigaste insamling och frivilligas insats är otroligt viktig för att vi ska ha möjlighet att hjälpa både här hemma och ute i världen, säger Sjöblom.

Anmäl dig som insamlare genom att kontakta din lokala avdelning eller genom att anmäla dig på hungerdagen.fi. Där kan du också läsa mer om hur du kan bidra till insamlingen.

Mer information:

Annalena Sjöblom 0400-838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi

www.hungerdagen.fi