Meddelanden

På din egen profils startsida ser du alla meddelanden som skickats till dig i Oma.
Du kan få meddelanden om
– verksamheten i ditt område
– ändringar i din användarprofil
– ändringar i Oma.
Om du inbjudits till en verksamhetsgrupp får du ett meddelande om det.
Också meddelanden som sänts inom de grupper du är medlem i hittar du här.