Vilken skillnad är det mellan landsomfattande grupper och grupper inom avdelningen?

Man kan skapa grupper som är landsomfattande, gruppen är då synlig för Oma-användare i hela landet och alla kan ansluta sig oberoende av på vilken ort de är verksamma.

Grupper inom avdelningen är synliga endast för de Oma-användare som har valt just den avdelningen som sitt verksamhetsområde.