Hur skapar jag en verksamhetsgrupp?

För att skapa en verksamhetsgrupp krävs rättigheter för nyckelfrivilliga J1 eller J2 eftersom verksamhetsgrupper skapas i avdelningens administrationsvy som är tillgänglig endast om man har ovannämnda rättigheter.

Gå till administrationsvyn och välj där fliken Grupper. Under Verksamhetsgrupper hittar du knappen Skapa grupp.

 Ge gruppen ett namn och en beskrivning. I namnet skall avdelningen eller orten framgå så att det är lätt att skilja liknande verksamheter från varandra (Exempel: Första hjälpen-gruppen i Vasa eller FRK Esbo Första hjälpen-gruppen.) I beskrivningen ska kontaktuppgifterna till gruppens ledare finnas. Berätta också kort om verksamheten och vem den riktar sig till. Skapa gruppen genom att välja Spara.