Hur skapar jag en öppen grupp?

Gå på din startsida till punkten Mina grupper och välj där Skapa en öppen grupp. Vi rekommenderar att du ger gruppen ett namn som så bra som möjligt beskriver dess verksamhet.  Om gruppens verksamhet på något sätt är knuten till en bestämd ort eller ett bestämt område ska det också framgå.  Gruppen måste följa Röda Korsets principer och värderingar.