Hur ansluter jag mig till grupper?

Verksamhetsgrupper

  • Vid gruppens namn hittar du knappen ”Ansök om medlemskap”, då du klickar på den skickas din ansökan till gruppens ledare.  Då din ansökan godkänts får du ett meddelande om det till din e-post och till Oma.  
  • Verksamhetsgruppens ledare kan också skicka dig en inbjudan till gruppen. Du hittar inbjudan både i din e-post och i Oma och du kan godkänna inbjudan via dem.

Öppna grupper

Vem som helst kan ansluta sig direkt till en öppen grupp utan särskild ansökan.