Hur markerar jag gruppledaren?

Nyckelfrivilliga J1 och J2 har rättigheter att markera gruppledaren. Öppna gruppen antingen via startsidan om du är medlem i gruppen eller via administrationsvyn. (Administration>Grupper>Välj grupp).

Gruppledaren är markerad med en grön stjärna. Du kan ge en gruppmedlem status som gruppledare genom knappen Markera som gruppledare. Du kan ta bort en person som gruppledare genom knappen Ta bort administrationsrättigheter.