Användarnivåer

Alla som skapat en användarprofil i Oma och loggat in är automatiskt vanlig användare med grundrättigheter. Dessutom finns det två användarnivåer för avdelningens nyckelfrivilliga som gör att de får användarrättigheter i avdelningens administrationsvy. För att kunna markera användare som gått grundkursen för frivilliga vänner ska man ha användarnivån Vänutbildare. Rätt användarrättigheter ger distriktets huvudanvändare eller den som drar workshopen/utbildningen då Oma tas i bruk i en avdelning. Om dina rättigheter i Oma förändras på något sätt får du ett meddelande om saken på din egen startsida. De nyckelfrivilliga i avdelningen har två olika användarnivåer baserat på vilken roll de har enligt J1- och J2-korten.

Nyckelfrivilliga i avdelningen är bland annat avdelningens ordförande, kontaktpersoner för olika verksamheter och gruppledare. Distriktets huvudanvändare eller annan anställd ser till att de nyckelfrivilliga får de behövliga användarrättigheterna då avdelningen tar Oma i bruk. Då rättigheterna tilldelats får de nyckelfrivilliga tillgång till avdelningens administrationsvy. Till de nyckelfrivilligas uppgifter i Oma hör bland annat att ta emot de frivilliga som skapat profiler i Oma och att administrera verksamhetsgrupper. Det är viktigt att de nyckelfrivilliga kommer ihåg det ansvar datasekretessen för med sig, sök endast på uppgifter som det är motiverat att titta på. Användaren lämnar elektroniska spår efter sig i systemet.