Hur markerar jag en ny frivillig som kontaktad?

Då en frivillig skapat en profil i Oma syns hens uppgifter i administrationsvyn under Nya frivilliga

Vi rekommenderar att ni tar direkt kontakt med nya frivilliga och berättar om den verksamhet avdelningen erbjuder. Då ni klickar på Markera som kontaktad tas personen bort från listan över nya frivilliga och de övriga i avdelningen som använder administrationsvyn ser att personen har kontaktats.

Då man klickat på Markera som kontaktad syns personen som kontaktad på listan ända tills användaren laddar sidan på nytt. Detta gör det möjligt att ta bort markeringen.

Genom att på nytt klicka på den frivilligas namn innan man uppdaterat sidan kommer man åt att vid behov ändra markeringen så att personen igen finns under listan med nya frivilliga som inte ännu kontaktats.