Ensiapuryhmäläisille

Niina Hirvonen
Fotograf: Niina Hirvonen

Ensiapuryhmätoiminta on Punaisen Ristin ydintoimintaa ympäri maailmaa. Suomessa ensiapuryhmätoiminta on yli 60 vuotta vanhaa. Ensiapuryhmissä eri alojen ammattilaiset, opiskelijat eläkeläiset  ja säännöllisesti ensiapua ja muita valmiustaitoja sekä toimimista ryhmässä johdettuina.

Suomen Punaisesta Rististä annettu laki (238/2000) 5 § ja asetus 827/2017 luovat pohjan ensiaputoiminnalle. Suomen Punainen Risti ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat allekirjoittaneet yhteistyöpöytäkirjan koskien ensiaputoimintaa, varautumista ja ensiapukoulutusta. Vapaaehtoiset kehittävät toimintaa työntekijöiden tuella. HUP:ssa toimintaa tukevat erityisesti Niina Hirvonen ja Markku Lempinen.

Ensiapurymien uutiskirje julkaistaan 11 kertaa vuodessa. Alla on luettavissa viimeisimmät kirjeet.