Åboland samlade in 41 000 euro under Hungerdagen - Tack för ditt bidrag!

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
"Insamlare från Åbo svenska avdelning rörde sig i centrum av Åbo."

Finlands Röda Kors Hungerdagsinsamling ordnades i Åboland den 26–28 september. Insamlingens preliminära resultat landade på 41 000 euro.

Med de medel som samlats in under Hungerdagen hjälper Röda Korset människor där nöden är som störst. De 41 000 euro som samlades in i Åboland motsvarar konkret hjälp i form av kläder till 187 brandoffer i Finland, 1200 filtar i ett katastrofområde och 294 moderskapsförpackningar till kvinnor som fött barn i ett fältsjukhus.

Röda Korsets distrikt i Åboland riktar ett varmt tack till alla bidragsgivare och alla de 500 frivilliga som deltagit i insamlingen hittills.

– Vi är väldigt tacksamma för all hjälp och alla bidrag. Särskilt glada är vi över att rekordmånga frivilliga i år ställde upp som insamlare, säger verksamhetsledare Annalena Sjöblom.

De medel som samlats in under Hungerdagen går till Finlands Röda Kors katastroffond och används för att hjälpa nödställda i Finland och utomlands. De insamlade medlen är inte knutna till något visst ändamål, utan kan användas för att snabbt hjälpa dem som behöver mest hjälp för tillfället.

Du kan delta i insamlingen fram till slutet av oktober
• Genom att ringa 0600 12220 (20,12 €/samtal + lna)
• Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
• På nätet på hungerdagen.fi
• Med MobilePay till nummer 040 135 88 00

Mer information:
Annalena Sjöblom 0400-838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi
www.hungerdagen.fi  #hungerdagen #frkaboland