Information efter styrelsemötet 16.10.2019

Resultatet från Hungerdagen per 16.10.2019: Insamlingen med sparbössorna, kortmaskinen I-Zettle, Mobile Pay samt den virtuella sparbössan inbringade över 4 000 euro. Insamlarna var 41 personer. Insamlingen pågår till slutet av oktober och bl.a. utplacerade sparbössor redovisas senare.

Med anledning av avdelningens 70-årsjubileum år 2021 publiceras en frågelista i samarbete med Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi i början av november. Röda Kors-frivilliga ombes berätta om sina minnen.

Planering av höstmötet pågår. Tid och plats: 28.11.2019 kl. 17.30 På Röda Kors Punkten, Auragatan 1 G, Gillesgården, inne på gården, tredje våningen. Stadgeenliga ärenden behandlas. Verksamhetsledare Annalena Sjöblom från Åbolands distrikt berättar om sin tid som FRK-delegat på Filippinerna.

Planering av jullunchen pågår. Tid och plats: 29.11.2019 kl.12-14 i Odd Fellows loge lokal, Slottsgatan 21 B, inne på gården.