Öppen föreläsning: Traumatiserade flyktingbarn

11.11.2019
17:00 till 19:00
Plats:
Tavastgatan 30D 33-34, 20700, Åbo
Typ av händelse: 
  • Offentliga evenemang
Pris: 
Gratis för medlemmar. 20 euro för icke-medlemmar.
Arrangör: 
Finlands Röda Kors Åbolands distrikt

Anmäl här: https://www.lyyti.in/frkforelasning19

Hör psykoterapeuten Ann-Christin Qvarnström-Obrey berätta om utmaningarna, sorgen och glädjen i att jobba med ensamkommande flyktingbarn och vad man ska tänka på i bemötandet av traumatiserade barn. Efteråt finns det chans att ställa frågor.

Ann-Christin Qvarnström-Obrey är psykolog, barnpsykoterapeut, sjukskötare och barnskötare med över 20 års erfarenhet av att jobba med traumatiserade flyktingbarn och deras familjer i såväl Finland som konfliktområden och utvecklingsländer. Hennes specialområde är barn med mångkulturell bakgrund och psykoterapeutisk vård av massiva trauman. Hon har deltagit i ett flertal projekt om mental hälsa bland asylsökande barn och flyktingbarn både i Finland och ute i världen. Qwarnström-Obrey har lång erfarenhet av att utbilda i ämnet och är en ofta anlitad expert i media.

Gratis för medlemmar. 20 euro för icke-medlemmar.
Tillfället är öppet för alla.

För våra finskspråkiga frivilliga inom mångkultur ordnar vi ett eget tillfälle om traumatiserade flyktingbarn den 11.11 kl 14-16. Mer information om det slutna finska tillfället hittar du här: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/4121