Hungerdagsinsamings resultat 2019

Sibbos FRKs 2019 Hungerdagsinsamings resultat blev totalt fina 9 379,44€, riksomfattande resultatet var 1 112 000,00€.

TACK till alla som donerade och alla frivilliga insamlare.