Åbo svenska avdelnings höstmöte

Tid och plats: 28.11.2019 kl. 17.30 på Röda Kors Punkten, Gillesgården, Loftet (tredje vån.), Auragatan 1G, 20100 Åbo

Inledning: Annalena Sjöblom från Åbolands distrikt berättar om sin tid som FRK-delegat på Filippinerna våren 2019.

Sedvanliga höstmötesärenden. Kom med och påverka den kommande verksamheten.

Kaffeservering. Hjärtligt välkomna!