Utbildning för utbildare av första hjälpen grupper

24.1.2020 10:00 till 26.1.2020 16:00
Jussi Vierimaa
Fotograf: Jussi Vierimaa
Plats:
Karjalantie 55, 18600, Heinola
Typ av händelse: 
 • Kurser och utbildning
Arrangör: 

Tidtabell, utbildningsplats och pris               

Till utbildningen som utbildare av första hjälpen-grupper hör en instrumentmodul, självständiga webbstudier och en innehållsmodul, alltså de kommande närstudiedagarna. Under dagarna fördjupar vi oss i kursdeltagarnas utbildarkompetens och fokuserar på särdragen i utbildningen av första hjälpen-grupper. 

Närstudiedagarna ordnas den 24.-26.1.2020 i Nynäs, Heinola. Kursen går samtidigt på svenska och finska.

Utbildarutbildningens innehållsmodul kostar 135 euro. I priset ingår inkvartering, programmet och måltiderna som nämns i programmet.Resekostnaderna för närundervisningen som överskrider 40 euro ersätts enligt de billigaste allmänna transportmedlen. Resekostnaderna för de deltagare som kommer med egen bil ersätts enligt samma princip (kilometrarna hemifrån och hem) enligt taxan i Matkahuoltos kilometertabell.

Anmälning

Anmäl dig via Lyyti-länken här intill senast  fredag den 6.1.2020:

https://www.lyyti.in/Ensiapuryhman_kouluttajakoulutus_tammikuu_2020_0131/se

Mål

Hjälpberedskapen hos Röda Korsets första hjälpen-grupper stärks då kunniga frivilliga utbildare utbildar grupperna under temakvällar och distriktens utbildningar för första hjälpen-grupperna.

Passar du som utbildare?

Du har behörighet i första hjälp-jour. Du har avlagt EA3-kursen eller kursen i första insats eller också har du motsvarande färdigheter och kunskaper. Du är medlem i Röda Korset och har gått Röda Korsets grundkurs.

Kunskaper

 • Du vet vilket kunnande jourverksamhet inom första hjälpen kräver

Färdigheter

 • Du kan uttrycka dig tydligt
 • Du kan planera och genomföra en engagerande och inspirerande övningskväll för en första hjälpen-grupp
 • Du behärskar första hjälpen
 • Du kan använda specialutrustning såsom radiotelefon, vakuummadrass, skopbår och ryggbräda

Attityd

 • Du är motiverad att som frivillig utbilda andra både under gruppkvällar som under officiella utbildningar ordnade av distriktet
 • Du har en positiv inställning
 • Du kan uppmuntra och uppmana andra till att lära sig
 • Du tål arbete under stress och varierande situationer
 • Du är redo att utföra utbildarutbildningens förhandsuppgifter i tid

Hur kan du delta i utbildarutbildningen

 1. Om du och din grupp anser att du är lämplig som utbildare av första hjälpen-grupper, ska du diskutera saken med distriktets anställda som ansvarar för första hjälpen-gruppernas verksamhet. Den anställda ger en rekommendation om att du ska delta i kursen.
 2. Utför självständigtden gemensamma kunskapsdelen och självutvärderingen https://rednet.punainenristi.fi/Vapaaehtoiskouluttajat
 3. Sök till instrumentmodul, du lär dig olika utbildningsmetoder.*
 4. Sök till innehållsdelen för utbildningen av utbildare i första hjälpen senast den 6 januari 2020 (du måste ha rekommendation av distriktets ansvarig anställda).
  • De valda meddelas senast den 10 januari 2020
  • Utför förhandsuppgifterna på webben
 5. Avlägg innehållsdelen för utbildare av första hjälpen-grupper
 6. Ge ett utbildarprov under någon av kurserna som distriktet ordnar

Efter godkända prestationer: Grattis, du är en utbildare!

* Om du redan har UFH-behörighet eller har avlagt utbildarutbildningens första och andra del tidigare (t.ex. i samband med en utbildarutbildning inom en annan linje) ska du endast anmäla dig till utbildarutbildningens innehållsmodul.

Förfrågningar

Virpi Lohrum, virpi.lohrum@punainenristi.fi  eller 040 830 4406 (innehållsdelen för utbildare av första hjälpen-grupper)