God Jul

Kristiina Hemminki
Fotograf: Kristiina Hemminki

Röda Korsets Sibbo avdelning önskar God Jul och Gott Nytt År till alla Sibbobor.

 

Sibbo avdelningen har donerat 45st Jul i Sinnet – matköpkort till mindre bemedlade familjer i Sibbo.

 

https://www.rodakorset.fi/nyheter/20191224/jul-i-sinnet-matkopkorten-har-utdelats-till-hemmen-medellosheten-syns-pa