Vi rekryterar samordnare för beredskap och hälsovård

Beatrice Östman
Fotograf: Beatrice Östman
Är du utbildad sjukskötare eller hälsovårdare?
Vill du jobba flexibelt, planera och bära ansvar över ditt eget arbete?
 
Röda Korset Åbolands distrikt söker en Samordnare för beredskap och hälsovård
på heltid med huvuduppgift att stöda och utbilda förstahjälp- och beredskapsgrupper samt att utveckla hälsopunkter i Åboland.
 
Du kan långt påverka din arbetstid, men måste vara färdig att ibland arbeta veckoslut och kvällstid, enligt våra frivilligas behov.
 
Vi erbjuder en mångsidig arbetsmiljö, flexibla arbetstider och goda förutsättningar att påverka dina arbetsuppgifter. Distriktet är tvåspråkigt.
 
Förfrågningar och ansökan riktas till Annalena Sjöblom annalena.sjoblom@redcross.fi, tfn 0400 838 675 senast 29.2.