Finlands Röda Kors riksomfattande fostraravdelningspris

Jani Rutanen / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Jani Rutanen / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors beviljar varje stämmoperiod ett riksomfattande fostraravdelningspris. Syftet med priset är att höja betydelsen och anseendet på avdelningens verksamhet som stöd för ungdomsverksamheten och lyfta fram goda praktiska modeller för hur ungdomar kan lockas med. Tid och plats för prisutdelningen kommer att meddelas senare.

Fostraravdelningspriset är en resa till Genève och internationella Röda Korset som tilldelas de nyckelpersoner som har haft en central roll i att avdelningen prisbelönats. Två avdelningar får dessutom hedersomnämnande och deras representanter bjuds in för att bekanta sig med centralbyrån i Helsingfors och äta middag med generalsekreteraren.

GÖR SÅ HÄR

Vem som helst kan lägga fram ett förslag om att belöna en rödakorsavdelning med riksomfattande fostraravdelningspris. 

Det skriftliga förslaget ska innehålla

  • Ditt namn, telefonnummer och e-postadress
  • Namnet på den avdelning du vill nominera
  • Dina motiveringar för priset genom att svara på frågorna:

1. Beskriv ungdomsverksamhetens historia och nutid i avdelningen.
2. Vilka metoder har avdelningen tillämpat vid rekryteringen av barn och ungdomar?
3. Hur har avdelningen satsat på verksamheten för barn och ungdomar både när det gäller handledning och ekonomi?
4. På vilket sätt inspirerar och tackar avdelningen barnen och ungdomarna i verksamheten.
5. Vad har hjälpt och uppmuntrat avdelningen i dess fostrande arbete?
6. Hur har samarbetet mellan avdelningsstyrelsen och verksamhetsgrupperna för barn och ungdomar organiserats och vilka praktiska lösningar har visat sig fungera?
7. På vilket sätt motiveras de unga som lämnar orten att stanna kvar i Röda Korset och gå över till en ny avdelning?
8. Nämn de personer som har haft den största andelen i att avdelningen lyckats med sitt fostrararbete.

Skicka in bidraget via elektroniska blanketten senast 1.8.2020. Elektroniska blanketten finns här: https://www.lyyti.fi/questions/9ff896559c

Mera information: Tiina Lehtovirta, e-post tiina.lehtovirta@rodakorset.fi och telefonnummer 040 151 1815.