Vändagskampanj 2020-2021

Kvevlax avdelning har under verksamhetsåren 2020 och 2021 mer än tidigare valt att satsa på att hjälpa lokalt och lyfta de saker Röda korset gör på lokal nivå. Till ära av vändagen återlanserar vi därför vår vändagskampanj som startade i samband med vändagen 2020.

Vår förhoppning är att alla medlemmar ska rekrytera en vän till avdelningen och på så sätt öka vårt medlemsantal och med det inkomsterna till avdelningen. För varje ny medlem som skriver in sig får avdelningen hela medlemsavgiften, efter första året erhåller avdelningen hälften av medlemsavgiften. De medlemsavgifter som inkommer för nya medlemmar under året kommer vi oavkortat att använda till införskaffandet av en hjärtstartare till Kvevlax. ❤️

Så hjälp oss att hjälpa, och rekrytera din farfar, moster eller bästa vän till vår avdelning! Är du inte själv medlem, är det dags att bli! Fler medlemmar har vi glädje av en lång tid framåt. Hur man går till väga för att bli medlem kan man läsa mera om här: https://www.rodakorset.fi/medlemskap
Årsmedlemskap för vuxna är 20 euro, för unga 10 euro. Medlemskapet går också att ge i gåva. Kom ihåg att välja Kvevlax som avdelning att gå med i, om du vill stöda vår kampanj!

Här kan du läsa mera om Röda korsets verksamhet: https://www.rodakorset.fi/kom-med

Dela gärna kampanjinfon, så att fler ser vår vändagskampanj. 

#Rödakorset #SPR #Kvevlax #frivilligarbete #vändagskampanj