Vändagskampanj

Kvevlax avdelning har valt att under 2020 mer än tidigare att satsa på att hjälpa lokalt och lyfta de saker Röda korset gör på lokal nivå. Till ära av vändagen, som firades förra veckan, vill vi nu lansera en vändagskampanj!

Vår förhoppning är att alla medlemmar ska rekrytera en vän till avdelningen och på så sätt öka vårt medlemsantal och med det inkomsterna till avdelningen. För varje ny medlem som skriver in sig får avdelningen hela medlemsavgiften, efter första året erhåller avdelningen hälften av medlemsavgiften. Vår kampanjtid är 17.2 – 17.5 och de medlemsavgifter som inkommer under den tiden kommer vi oavkortat att använda till införskaffandet av en hjärtstartare till Kvevlax. ❤️

Så hjälp oss att hjälpa, och rekrytera din farfar, moster eller bästa vän till vår avdelning! Är du inte själv medlem, är det dags att bli! Fler medlemmar har vi glädje av en lång tid framåt. Hur man går till väga för att bli medlem kan man läsa mera om här: https://www.rodakorset.fi/medlemskap
Årsmedlemskap för vuxna är 20 euro, för unga 10 euro. Medlemskapet går också att ge i gåva. Kom ihåg att välja Kvevlax som avdelning att gå med i, om du vill stöda vår kampanj!

Här kan du läsa mera om Röda korsets verksamhet: https://www.rodakorset.fi/kom-med

Dela gärna kampanjinfon, så att fler ser vår vändagskampanj. 

#Rödakorset #SPR #Kvevlax #frivilligarbete #vändagskampanj