Kontinuerligt uppdaterade anvisningar för frivilliga gällande beredskap inför coronavirus

Niklas Meltio
Fotograf: Niklas Meltio

De som besökt riskområden bör i 14 dygn efter ankomsten från ett epidemiområde avstå från att delta i Finlands Röda Kors frivilliguppdrag, om de innebär närkontakt med hjälpbehövande eller andra.

Beaktande av riskgrupper

Coronavirus orsakar oftare allvarliga symtom hos äldre och de som redan har en primärsjukdom såsom diabetes, hjärtsjukdom eller lungsjukdom (såsom astma). Detta är bra att ta i beaktande i samband med frivilligarbetet. Även närstående till äldre och riskgrupper har stor betydelse när det gäller att förebygga spridningen av virussjukdomen. THL har gett instruktioner (tyvärr bara på finska för tillfället) för vad vi kan göra för att skydda äldre från att smittas av coronavirus.

Symtomen med coronavirus är hög feber, hosta, andnöd, muskelvärk och trötthet. Inkubationstiden för coronavirus är vanligtvis 2–12 dagar, med ett genomsnitt på ungefär 5 dagar.

Förebyggande av smittspridning

Du kan förebygga risken för att bli sjuk i coronavirus på samma sätt som för andra sjukdomar i andningsvägarna. Det är särskilt viktigt att hålla god handhygien.

Handhygien

 • Tvätta händerna med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
 • Använd engångshanddukar när du torkar händerna i allmänna sanitetsutrymmen. Använd inte gemensamma handdukar.
 • Om det inte är möjligt att tvätta händerna, använd desinfektionsmedel för händer.
 • Tvätta alltid händerna när du kommer hem, före måltider och efter att du har snutit dig eller använt toaletten.
 • Rör inte dina ögon, din näsa eller mun med händerna.
 • Hosta eller nys i en engångsnäsduk, kasta den i soptunnan och tvätta händerna.
 • Hosta eller nys i armvecket om du inte har en näsduk.

Annat att beakta

 • Undvik närkontakt med personer som har en luftvägsinfektion (influensa)

Tillvägagångssätt vid frivilliguppdrag

 • Håll verktyg som du använt och utrymmen rena: Rengör träningsverktyg för första hjälpen efter varje övningstillfälle och håll ytorna rena i allmänna områden. Kom även ihåg att torka datorernas knappsatser och telefonytor regelbundet.
 • Undvik att ta i hand och att kramas när du träffar andra.
 • När du är sjuk bör du inte delta i utbildning eller frivilliguppdrag och meddela on din frånvaro till den som leder verksamhetsgruppen.
 • Om du är osäker kan du alltid be om råd och ytterligare information från den person som ansvarar för din grupps hälsovård.
 • Om du deltar i olika evenemang i samband med dina frivilliguppdrag, t.ex. som jourhavande inom första hjälpen, be anordnaren att meddela besökarna så att de inte anländer sjuka.
 • Om du misstänker att du har blivit sjuk i coronavirus, ring först hälsovårdscentralen eller arbetshälsovården för att få instruktioner. Gå inte direkt till mottagningen.

Resor

Anvisningar för frivilligverksamhet, om man stöter på en person med influensasymtom

 • Influensasymtom kan bero på vanliga virusinfektioner, säsongsinfluensa eller coronavirussmitta.

Gör så här:

 • Håll så långt avstånd som möjligt från den sjuka, THL rekommenderar minst två meters avstånd.
 • THL rekommenderar att du inte ska vara i närheten av personen i längre än 15 minuter.
 • Fråga personen om han/hon nyligen har kommit tillbaka från möjliga epidemiområden (kontrollera regelbundet på THLs webbplats om uppdaterade epidemiområden) eller om han/hon har haft närkontakt med en person som blivit smittad av coronavirus eller som nyligen har kommit tillbaka från ett epidemiområde.

Om svaret är ja, gör så här:

 • Ta personen åt sidan och erbjud ett engångsmunskydd, om sådant finns till hands (ett vanligt kirurgiskt munskydd räcker), eller en engångsnäsduk som personen kan hålla framför munnen och näsan.
 • Be personen att omedelbart ringa till den lokala hälsovårdscentralens nödnummer för vidare instruktioner (ta reda på numret på förhand, t.ex. från tjänsten suomi.fi).
 • Personen lämnar evenemanget enligt anvisningarna från hälsovården.
 • Tvätta händerna noggrant när evenemanget är slut.

Viktiga länkar

Användbart material