Corona 2020 -sidorna har öppnats

Anni Koponen
Fotograf: Anni Koponen

Röda Korsets frivilliga behövs under coronaepidemin. Frivilliga runtom i Finland ger bl.a. mentalt stöd och ordnar praktisk hjälp för att uträtta ärenden i butiker och apotek.

Hjälpens betydelse är stor, speciellt för människor vars ork har varit på prov redan innan epidemin och undantagsförhållandena. Inom all frivilligverksamhet är både de hjälptas och hjälparnas trygghet orubbligt viktig.

Riksomfattande instruktioner, tips och kommunikationsmaterial för de frivilliga har samlats på RedNets webbplats Corona 2020. Där finns även de riksomfattande nyhetsbreven, som skickats till avdelningarna.

> Gå till Corona 2020