Dra nytta av Röda Korsets Oma under Coronaepidemin

 
Röda Korsets Oma är skapat för att stöda organisationens helhetsberedskap och för att ta emot nya frivilliga. Oma har verktyg som avdelningen kan använda i situationer då medborgarnas vilja att hjälpa till är stor och antalet nya frivilliga som anmäler sig är högt. På den här sidan har vi samlat tips som kan vara nyttiga då det gäller att använda Oma under Coronaepidemin.
 
1. Omas verktyg för kommunikation
 
Sänd meddelanden för att behändigt informera era frivilliga om förändringar i avdelningens verksamhet till följd av coronaviruset.
 
  • Meddelanden till hela avdelningen, instruktion
  • Meddelanden till gruppledare, instruktion
  • Meddelanden till medlemmar i en verksamhetsgrupp
 
2. Nya frivilliga
 
Om epidemin fortsätter länge kan ni ha en situation då det finns många människor som önskar hjälpa via Röda Korset. Vilken nytta kan avdelningen då ha av Oma?
 
Be de som vill vara med och hjälpa skapa en profil i Oma. På det sättet får ni i avdelningen veta vilka intressen och kunskaper de nya frivilliga har, ni får också deras kontaktuppgifter. Det blir lättar att koordinera de frivilliga då ni har dem samlade på ett ställe.
Tips:
 
  • Skapa lediga frivilliguppdrag (ny funktion)
  • Skapa händelser också om distansmöten/träffar; använd roller
  • Skapa en öppen grupp för att samla nya frivilliga
    • Info om avdelningens verksamhet, uppdrag i anslutning till coronaepidemin (om ni har sådana), möjlighet att länka till lediga frivilliguppdrag/händelser, (också ”virtuell verksamhet”) .
    • I gruppens diskussionsforum kan ni berätta om vad som händer efter att man skapat en profil (hur och när avdelningen tar kontakt). Ni kan också informera om det för tillfället är så många nya frivilliga som anmält sig att det kan ta tid innan någon tar kontakt. Att ge de nya frivilliga möjlighet att genast ansluta sig till en grupp där det finns information att få minskar frustrationen om det måste vänta länge på att bli personligen kontaktade.

Instruktioner och mer information: