Ystävät mukana valmiudessa

MITÄ YSTÄVÄ VOI TEHDÄ?

Ystävätoiminta on Suomen Punaisen Ristin suurin kotimaan toimintamuoto. Osastosi ystävätoiminnan yhdyshenkilönä sinulla on tärkeä rooli järjestömme paikallisen valmiuden turvaamiseksi. Ystävävälittäjät ja ystävävapaaehtoiset yhdessä eri toimintaryhmien vetäjien kanssa nostavat auttamisvalmiuttamme erityisesti avun tarpeen tunnistamisessa ja palveluiden piiriin ohjaamisessa. Auttamisvalmius mahdollistaa myös verkossa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan. Nyt onkin tärkeää että osastoissa toimivat aktiivit miettivät, mitkä auttamismuodot toimisivat verkon välityksellä. Punaisen Ristin osastot vastaavat omien resurssiensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti viranomaisten tukipyyntöihin. Tehtävät ystäville voivat olla viranomaisen toiminnasta tiedottaminen tai tarvikkeiden jakaminen heille, joita ei muuten tavoiteta.

Osaston Ystävät valmiudessa – toimintaryhmän luominen 

Ohjaamalla osastoissa toimivat ystävät toimintaryhmiin helpoitta vapaaehtoisten koordinointia auttamistilanteessa. Osastonne voi perustaa Ystävät valmiudessa – toimintaryhmän, jossa kerrotte uusista auttamistehtävistä alueella toimiville ystäville. Näin osasto saa tietoa oman alueensa auttajista ja heidän erityisosaamisista. Toimintaryhmän luomiseen tarvitset J2-vastuuvapaaehtoisen käyttäjätason. Jos sinulla ei ole profiilia Omassa, tee ensin profiili ja pyydä piiristä oikeuksia.  Lue lisää täältä  >>

Osaston ystävävälitys ja ystävävapaaehtoiset 

Ystävävälityksiä pyydetään olemaan yhteydessä mahdollisuuksien mukaan alueensa asiakkaisiin ja ystävävapaaehtoisiin, joko soittamalla tai sähköpostitse. Paikallisella ystävävälityksellä on alueenne asiakkaiden ja vapaaehtoisten yhteystiedot. Ystävävapaaehtoisia kannustetaan olemaan yhteydessä omaan ystäväasiakkaaseen puhelimitse ja kartoittamaan asiakkaan avuntarvetta. Kuulumisten lisäksi vapaaehtoinen voi ohjata asiakasta luotettavan tiedon lähteille sekä keskustella asiakkaan avuntarpeesta. Keskusteluissa on huomioitava, ettei asiakas huolestu kysymyksistä. Merkitse saamasi tieto (mm. avuntarve) sähköisessä ystävävälityksessä olevaan asiakaskorttiin tai osastosi omaan rekisteriin. Näin järjestöllä on ajankohtainen tieto alueella asuvista avuntarvitsijoista.  Lue lisää täältä >>  
 
Asiointiapu 
Osasto voi tukea heikoimmassa asemassa olevia vaarantamatta avunsaajien ja vapaaehtoisten terveyttä. Osasto tulisi kohdentaa apu niille, jotka ovat haavoittuvassa asemassa,  kuuluvat riskiryhmiin ja tarvitsevat käytännöllistä apua koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Apu voi olla esimerkiksi kaupassakäyntiä tai apteekissa asiointia. Tutustu ohjeisiin täältä >> 

 
Ruoka-apujakelu
Piirin alueella 6 osastoa jakaa EU:n ruoka-apua sekä hävikkiruokaa. Ruokajakelun lähtökohtana on, että jaamme ruokatarvikkeita erityisen haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, jotka hyötyisivät ruokajakelusta. Toiminta toteutetaan aina paikalliset tarpeet huomioiden. Poikkeustilanteessa paikallinen viranomainen voi olla yhteydessä ja pyytää apua ruokahuollon jakamisessa (esim. karanteenissa oleville). Mikäli saatte pyyntöjä paikallisilta viranomaisilta, on hyvä informoida asiasta piirin valmiuspäällikköä tai toiminnanjohtajaa.  Lue ohjeet  täältä >>  

 
Verkkoystävätoiminta 
Punaisen Ristin verkkoystävät ovat valtakunnallisesti toimivia paikallisia vapaaehtoisia, jotka toimivat OMAssa. Verkkoystävätoiminta poikkeustilanteessa mahdollistaa keskusteluapua henkilölle ilman kasvokkain tapahtuvaa tapaamista. Verkkoystävä voi tiedustella avunsaajan kuulumisia ja ohjata asiakasta avunpiiriin.  Lue lisää täältä >>

 
Verkkoryhmätoiminta 
Osasto voi kartoittaa jo olemassa olevien toimintaryhmien osalta, onko alueella tarvetta ryhmätoiminnalle, joka toimisi etäyhteyksillä. Vapaaehtoiset jotka toimivat suljetuissa laitoksissa voisi tavoittaa avunsaajat verkonvälityksellä. Nuorten toimintaryhmät voivat kokoontua, keskustella sekä jakaa tietoa myös verkossa. Verkossa tapahtuvaan toimintaan voi käyttää apuna erilaisia ilmaisia sovelluksia, kuten Google Hangouts, skype-palvelua sekä pikaviestipalveluiden omia videokeskustelutyökaluja (esim. Messenger tai Whatsapp). Lue lisää täältä >> 
 
Osastosi voi jakaa luetettavaa tietoa koronavirusepidemiasta 

 

AAMUKAHVIT - PEREHDYTYKSET YSTÄVÄVAPAAEHTOISILLE 

Aamukahvit - perehdytykset torstaisin klo 15-16 koko poikkeustilan ajan. 

Liity Team-palaveriin täältä >>

 

YSTÄVÄ- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN KURSSIT