Fler frivilliga behövs – Röda Korset utbildar nya på nätet

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård

I och med undantagstillståndet intensifierar Röda Korset rekryteringen av nya frivilliga då behovet av frivilliga kommer vara stort de närmaste månaderna. I rask takt ordnas nu utbildningar för nya som vill komma med i verksamheten. Alla som vill hjälpa sina medmänniskor under undantagsförhållandet är välkomna med. Vi erbjuder alltid våra frivilliga utbildning och avlastning för sina uppdrag. För oss är det viktigt att den frivilliga mår bra och har rätt verktyg för att ta sig an ett uppdrag.

Torsdag 26.3 kl 12-14: ”Nätkurs för nya frivilliga.” Kursen är avsedd för alla nya som vill komma med i Röda Korsets hjälpverksamhet nu när hjälpbehovet kommer att öka. Kursen ger kunskaper i Röda Korsets frivilligverksamhet och hur man kan fungera som frivilliga vän och stöd, arbeta som frivillig samt hur man beaktar den frivilligas eget välbefinnande. Anmäl: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7005

Tisdagende den 31.3 kl 12-14: ”Psykiskt stöd för vänner – Nätkurs” Kursen är avsedd för dem som redan gått en vänkurs. Målsättningen för kursen är att ge färdigheter i psykiskt stöd och stödja de frivilliga att möta människor i olika situationer. Kursen stöder även de frivilligas välbefinnande. Anmäl: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7006

Kurserna är gratis och hålls som en webbföreläsning. Utbildare är Siw Karlsson. Deltagarna bör ha nätuppkoppling. Kurslänken samt instruktioner för deltagande skickas till de anmälda innan kursen börjar.

Mer info

Frågor om kursens innehåll: utbildare Siw Karlsson, 040 7712820, siw.karlsson@redcross.fi

Tekniska frågor: Andrea Södergård, 040  3529375, andrea.sodergard@redcross.fi