Det här gör Röda Korset i Åboland just nu

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård

Tätä tekee Punainen Risti Turunmaalla juuri nyt.

Kimitoöns väntelefonen är öppen. Telefonen är en kommunal service som upprätthålls tillsammans med Röda Korsets frivilliga. Väntelefonen är öppen vardagar kl. 9-11 och 16-18 på nummer 040 619 7429

I Hitis hjälper frivilliga med butiksärenden i samarbete med Kimitoöns kommun

Pargas väntelefon öppnar onsdag 1.4. Telefonen är en kommunal service som upprätthålls tillsammans med Röda Korsets frivilliga. Mer info kommer senare.

I Korpo hjälper frivilliga med butiksärenden i samarbete med äldreomsorgen och servicehuset Regnbågen.

Nationella stödtelefonen öppnar onsdagen 1.4. Linjen är öppen måndag till lördag kl 09.00-21.00 på nummer 0800 100 200. I telefonen svarar Röda Korsets utbildade frivilliga.

Hjälpförfrågningar riktas i första hand till kommunen som kontaktar Röda Korset vid behov.

Vill du hjälpa?

Alla som vill hjälpa under undantagsförhållandet är välkomna med i verksamheten. Vi erbjuder alltid våra frivilliga utbildning och avlastning för sina uppdrag. För oss är det viktigt att den frivilliga mår bra och har rätt verktyg för att ta sig an ett uppdrag. 

Kurser för nya frivilliga vecka 14:

Tisdagen den 31.3 kl 12-14: Nätkurs: ”Psykiskt stöd för vänner”. Kursen är avsedd för dem som redan gått en vänkurs. Målsättningen för kursen är att ge färdigheter i psykiskt stöd och stödja de frivilliga att möta människor i olika situationer. Kursen stöder även de frivilligas välbefinnande. Anmäl: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7006 

Onsdagen den 1.4 kl 16-18: ”Nätkurs för nya frivilliga.” Kursen är avsedd för alla nya som vill komma med i Röda Korsets hjälpverksamhet nu när hjälpbehovet kommer att öka. Kursen ger kunskaper i Röda Korsets frivilligverksamhet och hur man kan fungera som frivilliga vän och stöd, arbeta som frivillig samt hur man beaktar den frivilligas eget välbefinnande. Anmäl: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7110

Kurserna är gratis och hålls som en webbföreläsning. Utbildare är Siw Karlsson. Deltagarna bör ha nätuppkoppling. Kurslänken samt instruktioner för deltagande skickas till de anmälda innan kursen börjar.

Finskspråkiga vänkurser hittar du här: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6979

Mer info: Andrea Södergård, andrea.sodergard@redcross.fi, 040 352 9375