Frivilliguppdrag

 • Att skapa frivilliguppdrag är ett nytt verktyg. Det ger avdelningen möjlighet att rekrytera nya frivilliga till en specifik verksamhet. Verktyget ger er också möjlighet att samla alla som anmält intresse för ett bestämt uppdrag på ett ställe.
 • Frivilliguppdrag är en rekryteringsannons som ger er möjlighet att söka nya frivilliga till t.ex. väntjänsten, första hjälpengruppen etc. Gruppernas träffar, utbildningar och andra träffar skapar ni fortfarande som händelser. Om verksamheten ni söker folk till är en tidsbestämd HÄNDELSE ska ni använda det vanliga verktyget för att skapa händelser.
 • Det är viktigt att ni beskriver frivilliguppdraget så bra som möjligt. Berätta om uppdraget, vilket stöd man erbjuds för uppdraget (t.ex. utbildning) och hur mycket tid uppdraget tar i anspråk.
 • Då du skapat ett frivilliguppdrag är det förstås viktigt att följa med anmälningsläget och ta kontakt med dem som anmält sig.

 

 • Frivilliguppdrag hittar du då du loggar in under Frivilliguppdrag.
 
 
 • De dyker upp då användare söker händelser. Om man väljer Frivilliguppdrag som sökfilter under Typ får man fram alla frivilliguppdrag som skapats.
 
 • Du skapar ett frivilliguppdrag på samma ställe där du lägger till vanliga händelser; knappen Lägg till händelse nere på startsidan.
 
 • Under händelsen namn kan du välja mellan händelse och frivilliguppdrag. Kom ihåg att också välja verksamhetsform. Typen av verksamhet är alltid ”frivilliguppdrag”, det väljer man inte skilt.

 • Utgångsdatum är den dag då händelsen inte mera syns.
 • Du kan till exempel skapa ett frivilliguppdrag för avdelningens vår- eller hösttermin. Användarna ser frivilliguppdragen så att det uppdraget vars utgångsdag är närmast finns överst.  
 • Heldag/Återkommande händelse används inte då man skapar frivilliguppdrag.  
 • Här kan du välja sista anmälningsdag om du vill att den är en annan än utgångsdatumet.
 
 • Kom ihåg att ange ett postnummer! På basen av postnummer rekommenderas frivilliguppdraget för användare i närheten. Om du inte sätter in ett postnummer kommer systemet inte att rekommendera ditt frivilliguppdrag för användare.

 • Till uppdraget kan ett oändligt antal deltagare anmäla sig om du inte begränsar det. Om du vill redigera roller så att de bättre motsvarar uppdragsbeskrivningen eller om du vill begränsa antalet deltagare ska du använda den röda pennan. Du kan använda fler roller, använd då ”Lägg till roll”.
 
 • Till slut publicerar du ditt frivilliguppdrag genom att klicka på ”Publicera”. Endast du kommer att se anmälningarna.  Du hittar ditt frivilliguppdrag då du på startsidan väljer ”Skapat av mig”. Där har du också möjlighet att redigera ditt frivilliguppdrag.