Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Taina Keinänen
Fotograf: Taina Keinänen
"Etsinnän suunnittelua johtopaikalla "

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on valtakunnallinen, vuonna 1964 perustettu, 53 järjestön yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on tukea viranomaisia erilaisissa pelastus- ja avustustilanteissa ja auttaa kansalaisia erilaisin palvelutoiminnoin. Suomen Punainen Risti (SPR) toimii Vapepan koordinaa­tio­järjestönä.  Vapepalla oli koko maassa n. 150 toimikuntaa, n. 1300 hälytysryhmää ja n. 22 000 vapaaehtoista. Vuosittain Vapepalle tulee 300–400 hälytystä, joista tavallisimpia ovat kadonneiden etsinnät ja ensihuoltotehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun (Oulun piirin) organisaation muodostavat maakuntatoimikunta, 7 paikallistoimikuntaa, (Jokilaaksot, Kajaani, Ylä-Kainuu, Kuhmo-Sotkamo, Kuusamo, Oulun seutu sekä Pudasjärvi-Taivalkoski), jotka kattavat koko alueen, sekä hälytysryhmät ja niiden kirjoilla olevat henkilöt. Hälytysryhmiä/-yksiköitä on n. 200 joista OHTO hälytysjärjestelmällä hälytettävissä n. puolet, eli tuhatkunta vapaaeh­toista. Hälytystehtäviä alueemme Vapepalle tulee vuosittain n. 30. Vapepa-ryhmiemme käytössä on suuri määrä erilaista kalustoa: viestivälineitä, moottorikelkkoja, veneitä, pelastus- ja jälkikoiria sekä ilma-aluksia.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu:

- toimii vapaaehtoisuuden periaatteella
- tukee viranomaisia
- toimii pyyteettömästi
- on organisoitua kansalaistoimintaa

Tästä pääset Vapepan valtakunnallisille sivuille: http://www.vapepa.fi/etusivu

Lisätietoja saat Punaisen Ristin Oulun piirin valmiuspäälliköltä Päivi Jurvakaiselta, paivi.jurvakainen@punainenristi.fi, p. 040 522 4696