Instruktioner för frivilliga

Här har vi samlat instruktioner och anvisningar för frivilliga.

I all verksamhet följer vi THL:s rekommendationer.

Följ alltid sjukvårdsdistriktets rekommendationer

OBS! Läget ändrar från vecka till vecka. Här hittar du de aktuella restriktioner som berör Egentliga-Finland: https://www.vsshp.fi/sv/Sidor/Coronavirusepidemin-2020.aspx

Rekommendationer och anvisningar för frivilligverksamheten

Du kan läsa dem här!

Säkerhets- och hygienanvisningar

Du kan läsa dem här!

Råden för psykiskt stöd

Läs mera här!

Kilometerersättning för frivilliga

Frivilliga som använder egen bil i samband med coronahjälpen har möjlighet att få kilometerersättning.  Enklast görs det så att ersättningen betalas ut från distriktet. Ersättningen är skattefri, men måste meddelas till inkomstregistret. Fyll i ansökningsblanketten som du hittar under filer, nere på sidan. Skicka blanketten till Christel Bergman.

Oma Röda Korset

Tänk på det här 

 • Oma-ansvariga kollar Oma 2-3 gånger i veckan
 • Skicka genast i väg ett välkomstbrev till den nya frivilliga där ni
 1. Önskar den nya välkommen med i verksamheten
 2. Ber dem bekanta sig med Röda Korset genom denna halvtimmes nätkurs: https://www.rodakorset.fi/frk-historia/
 3. Meddelar att ni kontaktar dem så fort ni har en uppgift för dem
 4. Att de under tiden de väntar på uppdrag kan
 • Hålla kontakt med sina närstående per telefon och chat
 • Höra sig för hos grannen och bekanta om de behöver hjälp med att till exempel gå till butiken. OBS! Endast om du är 100 % frisk
 • Ge blod. OBS! Endast om du är 100% frisk.
 • Stöda Röda Korsets beredskap i vårt eget land och internationellt genom att bli månadsdonator eller medlem på rodakorset.fi
 • Skicka kategoriskt till alla inskrivna på Oma när ni informerar avdelningens frivilliga och behöver folk till frivilliguppdrag.

Nu kan du dela administrationsrättigheter till dina egna händelser eller frivilliguppdrag i Oma.

Man kan göra det på två olika sätt:

 • Genom egen profil – då delar du rättigheter till alla dina händelser till en annan person
 • Genom en enskild händelse – då bara till den här händelsen 

Mer info: https://rednet.rodakorset.fi/node/59305

Så här döljer du ditt nummer för kundvännen när du ringer

Nu är det viktigare än någonsin att fortsätta hålla kontakten med kundvännerna. Om du inte vill att ditt telefonnummer ska synas kan du knappa in #31# plus nummern till din kundvän. (t.ex. #31#0401111111).

Anvisningar för att hålla möten och kurser på distans

Instruktioner för Teamsmöte deltagare

Så här funkar chatvänverksamheten

Med en chatvän från Röda Korset kan du tala om allt mellan himmel och jord. Chatvännen finns med dig som stöd och sällskap.

Vill du engagera dig som frivillig chatvän?

 • Registrera dig som frivillig på Röda Korset plattform Oma. Kryssa i att du är intresserad av att vara vän på webben
 • Gå en grundkurs i vänverksamhet. Distriktets kurser hittar du här
 • Bekanta dig med introduktion till vänverksamhet på webben.
 • Skicka oss en bekräftelse på att du gått igenom materialet. Först när du skickat oss bekräftelsen, kan vi börja söka en kundvän åt dig. Meddela också om du under introduktionens gång inser att du inte vill bli nätvän, då tar vi bort dig från förmedlingen

Vill du ha en chatvän? Fyll i det här frågeformuläret

Vill du ha en rödakorsvän som du träffar regelbundet? Ta kontakt med Röda Korsets vänförmedlare på din ort 

Kontakta oss!

Åbolands distrikts personals kontaktuppgifter hittar du här.

Nyttiga websidor

Oma Röda Korset

Nätkurs Vår gemensamma berättelse

Läs också Röda Korsets nationella anvisningar här: https://rednet.rodakorset.fi/corona2020

Institutet för hälsa och välfärd THL

Aktuella kurser och möten hittar du här