Instruktioner för frivilliga

Här har vi samlat instruktioner och anvisningar för frivilliga som är aktiva under undantagstillståndet våren 2020.

Hygienanvisningar

Hygienanvisningar telefonhjälp

Hygienanvisningar matkassehjälp

Rekommendationer för vänverksamhet 10.6 2020

Du kan läsa dem här! Finns också som bilaga i slutet av sidan.

Råden för psykiskt stöd

Läs mera här!

Kilometerersättning för frivilliga

Frivilliga som använder egen bil i samband med coronahjälpen har möjlighet att få kilometerersättning.  Enklast görs det så att ersättningen betalas ut från distriktet. Ersättningen är skattefri, men måste meddelas till inkomstregistret. Fyll i ansökningsblanketten som du hittar under filer, nere på sidan. Skicka blanketten till Christel Bergman.

Oma Röda Korset

Tänk på det här 

 • Oma-ansvariga kollar Oma 2-3 gånger i veckan
 • Skicka genast i väg ett välkomstbrev till den nya frivilliga där ni
 1. Önskar den nya välkommen med i verksamheten
 2. Ber dem bekanta sig med Röda Korset genom denna halvtimmes nätkurs: https://www.rodakorset.fi/frk-historia/
 3. Meddelar att ni kontaktar dem så fort ni har en uppgift för dem
 4. Att de under tiden de väntar på uppdrag kan
 • Hålla kontakt med sina närstående per telefon och chat
 • Höra sig för hos grannen och bekanta om de behöver hjälp med att till exempel gå till butiken. OBS! Endast om du är 100 % frisk
 • Ge blod. OBS! Endast om du är 100% frisk.
 • Stöda Röda Korsets beredskap i vårt eget land och internationellt genom att bli månadsdonator eller medlem på rodakorset.fi
 • Skicka kategoriskt till alla inskrivna på Oma när ni informerar avdelningens frivilliga och behöver folk till frivilliguppdrag.

Nu kan du dela administrationsrättigheter till dina egna händelser eller frivilliguppdrag i Oma.

Man kan göra det på två olika sätt:

 • Genom egen profil – då delar du rättigheter till alla dina händelser till en annan person
 • Genom en enskild händelse – då bara till den här händelsen 

Mer info: https://rednet.rodakorset.fi/node/59305

Så här döljer du ditt nummer för kundvännen när du ringer

Nu är det viktigare än någonsin att fortsätta hålla kontakten med kundvännerna. Om du inte vill att ditt telefonnummer ska synas kan du knappa in #31# plus nummern till din kundvän. (t.ex. #31#0401111111).

Röda Korsets uppgift att koordinera tredje sektorn i undantagsförhållanden

Röda Korsets uppdrag under undantagstillstånd är att stöda myndigheter och koordinera tredje sektorns hjälpinsatser. Uppdraget baserar sig på ett juridiskt avtal uppgjort mellan Finlands Röda Kors och Inrikesministeriet. I veckan skickar vi ut ett brev till föreningar i Åboland. Frivillig från andra föreningar hänvisas att registrera sig via rodakorset.fi/oma och därigenom tas med i hjälpverksamheten.

Anvisningar för att hålla möten och kurser på distans

Instruktioner för Teamsmöte deltagare

Länkar till distriktets coronainsamling

Genom att ge ett bidrag säkerställer du att de som befinner sig i en särskilt utsatt ställning inte blir lämnade ensam under coronaepidemin i Finland och ute i världen.

Du kan delta i insamlingen genom att ge ditt bidrag på via någon av följande kanaler:

Läs mer om insamlingen här.

Så här funkar chatvänverksamheten

Med en chatvän från Röda Korset kan du tala om allt mellan himmel och jord. Chatvännen finns med dig som stöd och sällskap.

Vill du engagera dig som frivillig chatvän?

 • Registrera dig som frivillig på Röda Korset plattform Oma. Kryssa i att du är intresserad av att vara vän på webben
 • Gå en grundkurs i vänverksamhet. Distriktets kurser hittar du här
 • Bekanta dig med introduktion till vänverksamhet på webben.
 • Skicka oss en bekräftelse på att du gått igenom materialet. Först när du skickat oss bekräftelsen, kan vi börja söka en kundvän åt dig. Meddela också om du under introduktionens gång inser att du inte vill bli nätvän, då tar vi bort dig från förmedlingen

Vill du ha en chatvän? Fyll i det här frågeformuläret

Vill du ha en rödakorsvän som du träffar regelbundet? Ta kontakt med Röda Korsets vänförmedlare på din ort 

FRÅGOR - ta kontakt med ansvarspersonen på distriktet

Vi svarar gärna på frågor och har delat upp ansvaret mellan oss enligt följande. Vänligen respektera arbetsfördelningen. Det här har gjorts för att frigöra tid för verksamhetsledare Annalena Sjöblom att leda operationen. 

Organisation, Christel Bergman och Juha Lindström 
christel.bergman@redcross.fi, 040 480 8683; juha.lindstrom@redcross.fi, 040 172 5882 

 • Stämman i Vasa 5-7.6   
 • Avdelningarnas vårmöten   
 • Rådgivning till stadgeenliga ärenden   

Beredskap, Linda Pyy och Annalena  Sjöblom
linda.pyy@redcross.fi, 040 702 0510; annalena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675 

 • Myndigheternas behov /förväntningar/kontakt  
 • Utbildning av frivilliga kring smittskydd  
 • Vilka uppdrag kan vi ta emot och hur  
 • Våra alarmgrupper - arbetsskydd  

Social verksamhet, Andrea Södergård och Siw  Karlsson
andrea.sodergard@redcross.fi, 040 352 9375;  siw.karlsson@redcross.fi, 040 771 2820 

 • Utbildningar för nya frivilliga 
 • Anvisningar till frivilliga om hjälpverksamhet  
 • Hur ta emot nya 
 • De mest sårbara  

Information, Andrea  Södergård och Annalena Sjöblom
andrea.sodergard@redcross.fi, 040 352 9375; annalena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675 

 • Råd om sociala medier och presskontakt (Andrea) 
 • Info om beredskap till frivilliga och personal (Annalena) 

 

Nyttiga websidor

Oma Röda Korset

Nätkurs Vår gemensamma berättelse

Läs också Röda Korsets nationella anvisningar här: https://rednet.rodakorset.fi/corona2020

Institutet för hälsa och välfärd THL

Aktuella kurser och möten hittar du här