Röda Korset vill samarbeta med åboländska föreningar

Lue: Punainen Risti haluaa tehdä yhteistyötä turunmaalaisten yhdistysten kanssa

Lehdistötiedote 7.4.2020

Röda Korsets uppdrag under undantagstillstånd är att stöda myndigheter och koordinera tredje sektorns hjälpinsatser. Uppdraget baserar sig på ett intentionsavtal mellan Finlands Röda Kors och Inrikesministeriet. Hjälpinsatserna har startat i regionen. Lokala väntelefoner och butikshjälp har startat i samarbete med Pargas stad och Kimitoöns kommun. Behovet av frivilliga kommer att öka under våren.

Förra veckan skickades det ut en samarbetsförfrågan till föreningar i Åboland.

- Vi vill komma i kontakt med andra aktörer inom tredje sektorn och diskutera samarbete under pågående kris, säger Annalena Sjöblom, verksamhetsledare på Röda Korset Åbolands distrikt.

Föreningar kan samarbeta med Röda Korset på tre olika sätt. Föreningar kan uppmana sina medlemmar att registrera sig som frivillig i Röda Korsets hjälparbete under coronakrisen, föreningar kan kontakta Röda Korset om de behöver fler frivilliga till sina egna hjälpaktioner.

- Vi vill också gärna höra hur föreningar kan hjälpa med sin specialkunskap. Kanske någon vill dra distansjummpa, sjunga, läsa dikter eller något helt annat, säger Sjöblom.

Alla de som vill komma med som frivilliga under pågående kris kan anmäla sig på rodakorset.fi/oma. Röda Korset sköter kontakten med kommun och myndighet och förmedlar frivilligkrafter där det behövs. Röda Korset erbjuder alla sina frivilliga utbildning, avlastning och hygienanvisningar för sitt uppdrag så att den frivilliga mår bra och kan utföra sitt uppdrag så tryggt som möjligt. Man behöver inte bli medlem i Röda Korset för att vara frivilliga och medlemskap i en annan förening hindrar inte att man gör frivilligarbete genom Röda Korset. Om er förening behöver fler frivilliga till ett hjälpuppdrag, ta kontakt med Annalena Sjöblom.

- Nu är det viktigt att tredje sektorn i Åboland samarbetar och hjälper varandra. Vi behöver alla händer och fötter vi kan få, säger hon.

Mer info:
Annalena Sjöblom, annalena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675